Nomas noteikumi.

Nomas noteikumi.

''BPS Noma'' iznomā tehniku, būvlaukuma aprīkojumu un  instrumentus fiziskām un juridiskām personām.

Fiziskas personas.

1.Jāuzrāda personu apliecinoši documents (pase vai ID karte).

2.Jāiemaksā ķīlas, kuras  apmēru nosaka atkarībā no izvēlētās tehnikas, aprīkojuma vai instrumenta vērtības.

3.Jānoslēdz nomas līgums.

Juridiskās personas.

1.Jāiesniedz paraksts tiesības personas apliecinoši dokuments.

2.Jāiesniedz garantijas vēstule -pilnvara pēc parauga , kuru parakstījusi  paraksta tiesības persona.

3.Jānoslēdz nomas līgums.

''BPS Noma'' patur tiesības atsevišķos gadījumos pieprasīt ķīlas naudu par izmantojamo nomas inventāru.

Svētdienās un Svētku dienās nomas maksai tiek piemērota 50% atlaide.

* Visas cenas norādītas bez PVN.

SIA BPS PILSĒTA

Juridiskā adrese: Ausmas iela 13, Jelgava, LV-3008

Faktiskā adrese: Zālītes iela 1K, Jelgava, LV-3001
Reģistrācijas numurs: 43603049955
PVN maksātāja kods: LV 43603049955
Norēķinu rekvizīti: A/S SEB Banka
Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV85UNLA0055000255716

e-pasts: noma@bpsnoma.lv

© 2017 BPS PILSĒTA SIA

  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
  • White Google+ Icon
  • White Instagram Icon